Інтервенція – що це таке, визначення, суть, види та приклади вживання слова у різних сферах.